Stillas til maling av trefasade for borettslag. 2015.